Kryptovalutakurser

Kryptovalutakurser hittar du på den här sidan! Vi listar kurserna på de mest kända kryptovalutorna på marknaden. Du hittar också nyttig information om kryptokurser; hur kurserna bildas och vad som driver kurserna på olika kryptovalutor upp eller ner.

Kryptovalutakurser

I tabellen nedan kan du se kurserna på kryptovalutor i dollar.  Ett tips för telefonanvändare: vänd skärmen horisontellt så kan du se kurserna direkt på skärmen!

Kryptovalutakurser
#CoinPriceChangeMarketcapVolume (24h)Last 24h

Kurserna på kryptovalutor följs globalt i dollar eftersom andra fiatvalutor har mycket liten likviditet på marknaden. Därför rekommenderar vi svenska investerare att även följa dollarkurserna. Särskilt om du gör teknisk analys. Lägg den här sidan som ett bokmärke och kom tillbaka när du behöver aktuell kursinformation!

Kryptokurserna på den här sidan uppdateras alltid i samma ögonblick som du öppnar sidan. Tabellen visar 50 kryptovalutor åt gången. Om du klickar på knappen Nästa under tabellen får du se nästa 50 kryptovalutor.

Hur beräknas kryptokurserna?

Kryptokurserna beräknas utifrån ett vägt genomsnitt av hundratals olika kryptovalutabörser. Kryptovalutakurserna beräknas därför på ett annat sätt än andra investeringsinstrument. Till exempel handlas aktier vanligtvis på en eller två börser.

De flesta av företagen på Oslo-börsen är noterade endast i Oslo. Några av de största företagen handlas även i USA. I praktiken ser marknadsaktörerna till att det inte förekommer arbitrage mellan olika börser.

Detta gäller även för kryptovalutor. Om kursen på en kryptovaluta skulle stiga kraftigt på en börs skulle professionella investerare börja sälja kryptovalutor på den börsen med hjälp av robotar. Därefter skulle de köpa samma coin till en billigare kurs någon annanstans.

Dessa situationer med garanterad vinst kallas för arbitrage. De försvinner snabbt från effektiva marknader. På grund av detta ligger kryptokurserna inom en ganska liten spridning från varandra på olika börser.

Bilden nedan visar dollarkursen för kryptovalutan Monero på de tio största handelsparen. Som du kan se är valutakursskillnaderna ganska små.

kryptovalutakurser exempel monero

Vem bestämmer kryptokurserna? Hur bestäms till exempel Monero-kurserna?

Det finns ingen absolut korrekt kurs för en viss kryptovaluta. Det finns bara kurser på olika börser. Kryptokursaggregatorer hämtar kurserna på börserna för att beräkna den globala kursen. Den kryptokurslista som du ser på den här sidan skapas också på detta sätt.

Det vägda genomsnittet innebär att de börser som har den största handelsvolymen får den högsta vikten. Kryptokurserna kan momentant skilja sig avsevärt mellan marknadsplatserna. Dessa kursskillnader utplånas dock snabbt av robotar. Normalt skiljer sig kryptokurserna mindre än en procent åt i olika handelspar och handelsplattformar.

Kryptovalutakurserna drivs av Bitcoin

Kryptovalutakurserna rör sig inte oberoende av varandra. Kurserna på alla kryptovalutor rör sig ofta hand i hand. Dessutom rör sig hela marknaden av den största kryptovalutan, Bitcoin. Vad är det som orsakar detta?

Den första orsaken är historisk. Bitcoin är den äldsta kryptovalutan. Så sent som 2017 listade stora kryptobörser som Coinbase endast ett par andra kryptovalutor. Mindre börser listade endast Bitcoin. Situationen började förändras under 2018.

Altcoins har investerats mer seriöst under mindre än fem år. ”Stora pengar” flödar inte till Ethereum och andra altcoins.

En annan viktig faktor är likviditeten. Aktörer med stora pengar kan inte investera i små kryptovalutor, så de måste börja med den största. Detta driver bitcoinkursen högre upp. Kryptovalutakurserna börjar sedan röra sig på hela marknaden. Mindre aktörer börjar bjuda på mindre kryptovalutor, som stiger i Bitcoins kölvatten.

Det omvända fenomenet inträffar när kurserna sjunker. När investerarnas stämningar börjar förändras, säljs de mest riskfyllda investeringarna först. Kurserna på små kryptovalutor börjar kollapsa först, och likviditeten flyttas till marknadens topp, som är Bitcoin.

De senaste åren har dock kryptoinvesterarna lärt sig något nytt. Om någon fortfarande föreställde sig att kryptovalutor var en tillgångsklass som var avskild från resten av världen, så föreställer man sig inget mer. Om Bitcoin driver kryptomarknaden drivs Bitcoin av aktiemarknaden.

Och vem kontrollerar aktiemarknaden? USA:s centralbank. När centralbanken börjar strama åt penningpolitiken och höja räntorna försvinner de så kallade billiga pengarna. Därefter minskar risktagandet och pengarna flödar till säkrare investeringar. Detta är anledningen till att kryptomarknaden kraschade 2022.

Teknisk analys och kryptovalutor

Teknisk analys (TA) är en decennier gammal metod för att förutsäga marknadsrörelser. Vid en första anblick kan man tycka att kryptovalutakurser är för irrationella för att TA ska fungera. Även storskaliga kryptovalutor kan stiga eller sjunka med tiotals procent per dag. Till och med en ökning på 10-20 procent på en timme är inte en omöjlig idé.

Kan teknisk analys användas för att förutsäga riktningen för kryptovalutakurserna? Eller är tillämpningen av detta verktyg helt hopplös i kryptovärlden? Den tekniska analysen fungerar faktiskt riktigt bra i kryptovärlden. Så länge du kommer ihåg att följa vissa spelregler.

Teknisk analys är aldrig 100 procent korrekt. Den ger sannolikheter för vissa scenarier. Många stöd- och motståndsnivåer och klassiska trendlinjer fungerar bra för kryptovalutor.

Grafiken nedan visar ett bra exempel från våren 2022. Bitcoin hade bildat en stigande kanal, från vilken kursen bryter ner mycket ofta. Kursen vände nedåt precis vid toppen av kanalen efter att också ha mött 200-dagars glidande medelvärde (lila linje). Kursen bröt också kanalens botten och föll till mer än 60 procent under toppnivåerna i april. Precis som den tekniska analysen förutspådde.

kryptokurserna og TA

Ibland kan så kallade svart svan-händelser leda till drastiska kursförändringar och ”bryta” den tekniska analysen. Goda exempel är Celsius- och FTX-kraschen 2022. Sådana händelser förekommer också på aktiemarknaden, men mer sällan. Dessa marknadsrörelser kan inte förutsägas av någon typ av analys.

Kryptomarknaden är mycket lättare att flytta på grund av sin lilla storlek. På grund av detta reagerar kurserna på kryptovalutor på vissa nyheter mer våldsamt än aktier, vilket kan få många att tvivla på den tekniska analysens funktionalitet.

Det betyder inte att TA inte fungerar bra för det mesta. Den ger goda indikationer på var upp- eller nedåtgående trender kan förväntas vända. Grunderna i teknisk analys är säkert användbara för alla, även om du inte är en aktiv daytrader.

Varför föll priserna på kryptovalutor under 2022?

Priserna på kryptovalutor föll dramatiskt under 2022. De bästa presterande kryptovalutorna har sjunkit med drygt 70 procent från topparna 2021, men majoriteten av mynten har sjunkit med 90-95 procent.

Varför kraschade kryptomarknaden så hårt? Vi har gått igenom ämnet nästan varje vecka i våra nyheter och marknadsöversikter. Om du inte följer dessa artiklar ännu kan du korrigera detta fel.

Kryptonerna har fallit eftersom aktiemarknaden har rasat. Detta är en kort förklaring. Aktiemarknaden föll på grund av att den amerikanska centralbanken, Fed, började strama åt penningpolitiken 2022. Festen med lösa pengar och nollräntor hade fortsatt nästan oavbrutet sedan slutet av finanskrisen 2008-2009.

kryptovaluta priser

Orsaken till åtstramningen av penningpolitiken är den höga inflationen. Vi har inte sett en så hög inflation sedan 1980-talet. Inflationen förstör medborgarnas köpkraft och driver ekonomin in i en recession, så centralbanken måste göra något. Det enda sättet är att höja räntorna, vilket innebär en försvagning av den ekonomiska aktiviteten.

Många föreställde sig att priserna på kryptovalutor skulle vara immuna mot en nedgång på aktiemarknaden. Detta är inte alls fallet. Kryptovalutor har faktiskt följt aktiemarknadens riktning i åratal. Korrelationen har varit mycket stark under 2022.

Kryptovalutor betraktas fortfarande som högriskinvesteringar. För inbitna fans är kryptovalutor den säkraste och säkraste investeringen, men detta är bara en liten grupp människor. Stora massor och investerare med stora pengar kontrollerar marknaderna och priserna.

När marknaden så småningom börjar stiga igen kommer kryptovalutor och aktier att röra sig hand i hand.

Hur högt kan kryptokurserna stiga?

Kryptokurserna kan öka 10 gånger eller till och med hundra gånger! Bitcoin stiger till en miljon dollar! Var och en av oss har säkert sett olika förutsägelser om hur kryptovalutakurserna kommer att stiga. Hur ser situationen ut realistiskt sett? Och hur kan denna uppgångspotential bedömas? Låt oss fundera på det härnäst.

Det vanligaste misstaget är att stirra på kursen hos en kryptovaluta. Detta låter lite ologiskt, så låt oss öppna upp tanken mer. Det är smartare att utvärdera kursenpotentialen genom börsvärdet.

Tänk på ett exempel där en kryptovaluta är värd 1 dollar och börsvärdet är 1 miljon dollar. Det betyder att det finns en miljon coins i omlopp. Om kursen ökar 10 gånger skulle dess börsvärde vara 10 miljoner dollar.

Om kursen på samma coin går från 10 till 20 dollar skulle börsvärdet också öka med 10 miljoner dollar. Detta är en liknande ökning av börsvärdet som skedde när kursen gick från 1 dollar till 10 dollar. Lärdomen är: ju större börsvärdet är, desto mer pengar behövs för att kursen ska röra sig.

Dessutom kommer börsvärdet att nå en gräns som det egentligen inte kan bryta. Om Dogecoins kurs skulle stiga från nuvarande 0,1 -> 5 dollar skulle dess börsvärde vara dubbelt så stort som Bitcoins börsvärde. Det kommer aldrig att hända.

Man kan också lägga ihop alla kryptotillgångar och se på kryptotillgångar som en tillgångsklass. Till exempel är börsvärdet för guld omkring 12 000 miljarder dollar och kryptotillgångarna är för närvarande under en miljard.

Det är ganska realistiskt att kryptovalutor skulle vara lika stora som guld som tillgångsklass. Det skulle innebära en 15-faldig ökning av börsvärdet. Kryptovalutakurserna skulle därför stiga 15 gånger från den nuvarande nivån. Visst, en del mer, en del mindre, men som ett genomsnitt. Detta låter inte som en alltför vild prognos för de kommande 5-6 åren.

För att sammanfatta det hela: fokusera inte så mycket på kryptokursen idag, utan tänk på börsvärdet i jämförelse med dess rivaliserande kryptovalutor. På så sätt får du en mycket bättre överblick över den realistiska uppgångspotentialen.