Analyser
10
jan
investera i kryptovaluta

Den här webbplatsen innehåller affiliatelänkar. Bitcoincenter kan få ersättning om du besöker tjänster som vi rekommenderar via våra länkar. Läs mer om annonsering på informationssidan.

Hur man investerar i kryptovaluta?

INVESTERING I KRYPTOVALUTOR har blivit enormt populärt under 2020-talet. Investering i kryptovalutor börjar med att öppna ett konto hos en nätmäklare och växla kronor mot kryptovalutor. Kryptoinvesteringar innebär risker, men det är möjligt att förbereda sig för dem genom att göra en noggrann investeringsplan. Kryptoinvesterare delas vanligtvis in i tre kategorier baserat på personens riskprofil.

Investeringar i krypto kommer att förändras avsevärt under 2020-talet på grund av regleringen. En finsk kryptovalutamäklare är ett säkert alternativ nu och i framtiden. Att investera i kryptovalutor är mycket intressant och givande, så länge du håller riskerna under kontroll och klarar av volatiliteten.

Investering i kryptovalutor har blivit enormt populärt

Investeringar i kryptovalutor har blivit enormt populära under 2020-talet. Kryptovalutainvesteringar har vuxit från en hobby för ett fåtal till en global investeringsverksamhet. Numera finns det även börsnoterade företag, hedgefonder och andra institutioner som handlar med kryptovalutor.

Enligt olika uppskattningar investerar mer än 300 miljoner människor i kryptovalutor. Ungefär hälften av dessa människor började investera under kryptoboomen 2021. Det uppskattas att antalet kryptoinvesterare kommer att nå en miljard människor under nästa tjurmarknad.

Varför är så många människor intresserade av att investera i kryptovaluta? En stor anledning är säkert den bredare trenden med digitalisering. Yngre generationer har haft att göra med digitala pengar (i spel) under hela 2000-talet. Att investera i kryptovaluta och använda en digital plånbok känns naturligt för unga människor.

Även om det är populärt att investera i kryptovalutor har branschen fortfarande ett negativt stigma i mångas ögon. Till exempel granskar banker fortfarande transaktioner från eller till kryptovalutabörser. Kryptobörsernas dåliga rykte påverkas också av de många hackningar och storskaliga konkurser som setts under 2022.

Händelser som dessa är en del av kryptosektorns naturliga växtvärk. Branschen utvecklas enormt och regleringen hänger inte med. Alltför stort risktagande resulterar i enorma förluster. Med tiden kommer ansvarsfulla aktörer att finnas kvar i branschen och erbjuda sina kunder säkra och tillförlitliga tjänster.

Den här artikeln ger dig vägledning på allmän nivå om hur du investerar i kryptovalutor. Detta är värdefull information för alla nybörjare!

Hur investerar man i kryptovalutor i praktiken?

Investering i kryptovalutor börjar med att öppna ett konto hos en nätmäklare och växla kronor mot kryptovalutor. Alla som är vana vid att använda en nätbank kan enkelt investera i kryptovalutor.

Det finns redan tusentals kryptovalutabörser globalt. De kan grovt delas in i två grupper: globala jättar och lokala aktörer. Binance, Coinbase och Crypto.com är exempel på globalt kända tjänster. De har tiotals miljoner kunder.

Coinmotion och Northcrypto är verksamma i Finland. Lokala aktörer är mycket mindre än globala jättar. Fördelen med en lokal aktör är kundservice på modersmålet och ett litet företags smidighet. En börs som betjänar tiotals miljoner kunder är inte lika lätt att kontakta som en lokal operatör, där du dessutom kan nå en person som talar ditt eget språk på några minuter.

Nedan finns en bild av Coinmotions förstasida.

investera i kryptovaluta - coinmotion

Du kan hitta nybörjarguider och recensioner för alla de kryptobörser som nämns i den här artikeln på Bitcoincenter.se.

I den här artikeln går vi igenom att investera i kryptovalutor på en allmän nivå. För detaljerade instruktioner om hur man köper krypto, läs den här artikeln: hur man köper kryptovaluta.

Investeringar i kryptovalutor görs allt oftare genom olika derivat eller andra instrument. Detta är ett resultat av hela tillgångsklassens tillväxt och institutionella pengars inträde i spelet.

Svenska investerare kan också köpa terminer, olika trackerprodukter och ETF-fonder. Många vill bara dra nytta av kursökningarna på kryptovalutor utan att behöva oroa sig för lagring eller hackningar. Användningen av derivat är mer populär bland yrkesverksamma.

Eftersom kryptovaluta är en helt digital form av pengar hanteras den online. Om du köper ”riktiga kryptovalutor” från en kryptovalutabörs, snarare än derivat, är en av de viktigaste frågorna att förvara dina mynt på ett säkert sätt. År 2022 har det skett många konkurser av olika kryptotjänster, vilket har väckt investerare till liv.

Till exempel kollapsen av FTX-börsen som sågs i november 2022 lämnade efter sig mer än en miljon investerare som förlorade sina pengar. Många nybörjare kan se en kryptovalutaplånbok som en skrämmande eller konstig sak. Sanningen är att möjligheten att hantera dina mynt utan inblandning av en tredje part är en av de viktigaste funktionerna hos kryptovalutor.

Vi rekommenderar att alla kryptovalutainvesterare lär sig att använda en kryptovalutaplånbok. Du kan få den nödvändiga grundläggande informationen från vår omfattande guide för kryptovalutaplånböcker.

Risker med att investera i krypton

Kryptoinvesteringar innebär risker, men det är möjligt att förbereda sig för dem genom att göra en noggrann investeringsplan. Naturligtvis finns det ingen riskfri investering. Det vi menar är att kryptovalutainvesteringar innehåller risker som inte förekommer vid traditionella investeringar.

Investering i kryptovalutor innebär följande risker:

  1. Bli lurad
  2. Hacking och konkurser
  3. Volatila kurser
  4. Din egna vårdslöshet

Den första av riskerna gäller nybörjare och beror på att marknaden är oreglerad. Många amatörer har snubblat in på kryptobörser som är fullständiga bedrägerier. Människor lockas till dessa tjänster via sociala medier, till exempel Facebook & Instagram.

Utöver detta är kryptovalutamarknaden full av bedrägerier. Många av dessa mynt har skapats i samarbete med influencers i sociala medier, som skapar hype för myntet på Youtube eller TikTok. En godtrogen nybörjare rusar in och förlorar sina pengar.

Det bästa sättet att förbereda sig är att investera endast i de största kryptovalutorna på marknaden (t.ex. Bitcoin och Ethereum) och att handla på välkända börser som har funnits på marknaden under lång tid.

Hacks av kryptobörser har inte varit något större hot på flera år. Ett mycket större hot är de olika konkurser som vi har bevittnat under 2022. De kan också drabba de mest populära tjänsterna på marknaden. Enbart antalet kunder är inte ett bevis på tjänstens livskraft.

Nedan finns en bild från Coindesk från november 2022. Det är ett exempel på ett fall där FTX-börsens konkurs också ledde till att lånetjänsten BlockFi gick i konkurs.

kryptoinvestering i blockfi

Det bästa sättet att förbereda sig för konkurser och andra börsrelaterade händelser är att lagra kryptovalutor i din egen plånbok. Överför pengar (eller krypto) till en börs endast för handel. När du är klar överför du allting tillbaka till din egen plånbok. Ett annat alternativ är att sprida dina investeringar över flera börser.

Volatilitet är också en risk. Många nybörjare inbillar sig att de kan klara av 80-90 procent nedgångar, men sanningen är en annan. Nästan alla överskattar sin egen uthållighet. Börja investera i kryptovalutor i små belopp tills du har gått igenom minst en stor nedgångscykel.

Din egen vårdslöshet är också en risk. Om du lagrar kryptovalutor i din egen plånbok måste du ta väl hand om säkerhetskoderna. Även erfarna investerare kan också bli måltavla för nätfiskeattacker. Detta kan leda till en katastrof där du förlorar alla dina kryptobestånd.

Att investera i kryptovalutor är förenat med många risker. Detta uppvägs dock av en exceptionell vinstpotential.

Tre olika profiler av kryptoinvesterare

Kryptoinvesterare delas vanligtvis in i tre kategorier baserat på personens riskprofil. Förutom de olika riskprofilerna kan investeringar i kryptovalutor ses som både en hobby och en professionell investeringsverksamhet.

Tre typiska profiler för kryptoinvesterare är följande:

  1. Köp & Håll-investerare
  2. Trader
  3. Traditionell investerare

Den första gruppen har en medel-låg riskprofil och omfattar majoriteten av investerarna. Kryptovalutor kan ses som ett sätt att bli rik, men buy & hold-investerare vill inte ta för stora risker för att uppnå denna dröm.

Köp & Håll-investerare gör ofta vecko- eller månadsköp. De kan till exempel Ethereum med ett visst belopp efter varje lönedag. Många har en ganska begränsad kryptoportfölj som huvudsakligen består av Bitcoin och Ethereum, men det finns också diversifiering här.

En investerare som köper och håller handlar inte aktivt och försöker inte optimera sina köp genom att tajma marknaden. En sådan investerare säljer eller köper fler mynt under de största marknadsrörelserna. Antalet transaktioner är måttligt på årsbasis.

Den andra gruppen är numeriskt liten men högljudd. Den innefattar både proffs i amatörer, som också skulle kunna kallas gamblers. Denna grupp strävar efter 10x och 100x avkastning och använder ofta hävstångseffekter. De är bara intresserade av att tjäna pengar och bryr sig inte om de grundläggande skälen.

Traders rusar också in i okända projekt som endast kan handlas på decentraliserade börser. Många amatörer är ute efter meme-coins som Dogecoin eller Shiba Inu. Proffs handlar mestadels med de 20 största kryptovalutorna, men utnyttjar sina satsningar med hävstång.

Bilden nedan visar förstasidan av PancakeSwap. Det är en populär decentraliserad börs från vilken riskinvesterare förvärvar så kallade meme-coins.

kryptoinvesteringar pancakeswap

Den tredje gruppen består av traditionella aktieinvesterare som också vill doppa tårna i vattnet. För dem innebär investeringar i kryptovaluta vanligtvis att en till fem procents andel av portföljen placeras i Bitcoin eller Ethereum. Den här gruppen är mycket konservativ och försiktig.

Många traditionella investerare köper ETF:er eller andra derivat. De är inte intresserade av att inneha kryptovaluta eller de fördelar som tekniken erbjuder. Den här gruppen vill inkludera kryptovalutor i sin portfölj på ett enkelt och säkert sätt.

Var och en av dessa grupper har lönsamma och icke lönsamma investerare. Nybörjare bör börja så försiktigt som möjligt och med små insatser.

Kryptovalutainvesteringar och reglering

Investeringar i krypto kommer att förändras avsevärt under 2020-talet på grund av regleringen. Detta har blivit tydligt under 2022. Storskaliga konkurser, bedrägerier och hackningar har påskyndat tillsynsmyndigheternas verksamhet, särskilt i USA och Europa.

Investeringar i kryptovalutor sker på en i stort sett oreglerad marknad. Naturligtvis finns det redan en del reglering. I Norge till exempel övervakar finansinspektionen handelsplatser för kryptovalutor. I USA finns det också kontroll från delstat till delstat.

För européerna kommer den största förändringen att ske genom EU:s MiCa-ramverk. Det avslutades i slutet av 2022 och kommer att skrivas in i lag 2023. Efter detta kommer det förmodligen att finnas en övergångsperiod på ett eller två år.

USA har blivit världens ledande land när det gäller kryptovalutor. I USA orsakar begreppet säkerhet stor förvirring. Är kryptovalutor värdepapper eller inte?

Investeringar i kryptovalutor kan förändras kraftigt om de flesta av dem klassificeras som värdepapper. Sådana produkter kan endast erbjudas av börser och banker med en värdepapperslicens. De nuvarande kryptobörserna har ingen värdepapperslicens. Dessutom skulle varje kryptovaluta med värdepappersstatus vara ett olagligt utfärdat värdepapper.

I USA råder det också en tvist om vilken statlig myndighet som ska övervaka kryptovalutor. För närvarande har investerare plågats av SEC som leds av Gary Gensler.

En vanlig investerare kanske inte märker några större förändringar på grund av regleringen. De mest synliga förändringarna kommer förmodligen att komma i form av ökad KYC/AML-övervakning, som också kan utvidgas till överföringar till egna plånböcker.

En finsk kryptovalutamäklare är ett säkert alternativ

En finsk kryptovalutamäklare är ett säkert alternativ nu och i framtiden. Även om den globala regleringen av kryptovalutor fortfarande håller på att utvecklas, står finska mäklare redan under strikt övervakning av FIN-FSA. Finansinspektionen ser till att säkerheten är tillräcklig, t.ex. när det gäller kundernas tillgångar.

En annan viktig punkt om Fivas reglering gäller lagring av kryptovalutor. Den finska regleringen säkerställer att tjänsterna måste använda extremt höga standarder för lagring av kundmedel. Det är inte konstigt att finska börser aldrig har blivit hackade.

Konsumentskyddet ligger också på en hög nivå i Finland. Finländska kryptomäklare måste alltid hålla kundernas medel åtskilda från företagets egna medel. Även om tjänsterna skulle gå i konkurs skulle kunderna alltid få sina pengar tillbaka. Detta har inte varit fallet i konkurser som setts utomlands. Miljontals människors tillgångar har försvunnit i konkursdomstolarna 2022.

Bilden nedan visar Northcryptos förstasida. Det är en finsk kryptovalutamäklare.

northcrypto

En finsk kryptovalutamäklare är också lämplig för nybörjare på grund av det svenska språket. Vissa utländska butiker kan ha ett svenskspråkigt användargränssnitt, men kundtjänsten är inte tillgänglig på svenska. Detta är ett stort problem för många, eftersom det finns en hel del teknisk slang i samband med kryptovalutor som är obekant för nybörjare.

Bitcoincenter.se rekommenderar att nybörjare börjar med sina lokala tjänsteleverantörer.

Sammanfattning: investering i krypto

Att investera i kryptovalutor är mycket intressant och givande, så länge du håller riskerna under kontroll och klarar av volatiliteten. Så här kan kryptovalutainvestering sammanfattas i stort sett.

Alla som läser mainstream-media har lagt märke till de negativa nyheterna om kryptovalutor. Det finns gott om skrämmande rubriker, särskilt under en björnmarknad. Problemen inom kryptosektorn överdrivs också med flit eftersom dramatik säljer och nyhetsmediasajter vill ha klick.

Faktum är dock att investeringar i kryptovalutor har blivit enormt populära under de senaste åren. Det görs redan av hundratals miljoner människor. För vissa är det även ett yrke. Det finns tusentals olika tjänster med anknytning till kryptovalutor i världen. Branschen sysselsätter också hundratusentals människor runt om i världen.

Trots tillväxten är kryptovalutor fortfarande mycket unga projekt, och hela branschen har bara funnits i drygt tio år. Aktier har handlats i hundratals år och guld är en 5 000 år gammal investering. Det är inte konstigt att det finns gott om växtvärk med kryptovalutor. Det har funnits liknande smärtor även med andra tillgångsklasser i historien.

Att investera i kryptovalutor är i bästa fall en mycket intressant och lärorik aktivitet. Den erbjuder också små investerare en verklig chans att slå valarna på Wall Street och hitta en enorm vinstpotential. Kom dock ihåg att börja med små insatser och hantera riskerna.

Varje kryptoinvesterare kommer att göra misstag och även drabbas av stora förluster. Det är omöjligt att undvika dem i en så volatil investeringsklass. Du bör fokusera på att lära dig av dina misstag. Med några års erfarenhet är du redan en betydligt bättre investerare!

Bitcoincenter team

Vi är Bitcoincenter-teamet, en grupp erfarna kryptospecialister med fokus på kryptomarknaden sedan 2017. Vårt team levererar färska insikter från den dynamiska världen av krypto varje vecka. Följ med oss på en spännande resa av utforskning när vi navigerar den snabbt föränderliga kryptovalutamarknaden!