Ethereum (ETH) kurs – SEK & USD

Ethereums kurs (ETH) har historiskt fluktuerat mellan $0,42 (20 okt 2015) och $4890 (16 nov 2021). I bästa fall har Ethereums kurs i dollar stigit mer än 100 gånger under ett kalenderår. Den allmänna marknadssituationen och Ethereums popularitet bland applikationsutvecklare bestämmer kursen på Ethereum. Ethereum är värdefullt på grund av sin nätverkseffekt. Ethereum-kursen om 4 år kommer förmodligen att vara högre än det nuvarande kursen .

Ethereum (ETH) kurs under de senaste åren

Ethereums kurs (ETH) har historiskt fluktuerat mellan $0.42 (20 okt 2015) och $4890 (16 nov 2021). Kurshistoriken för Ethereum går tillbaka till augusti 2015. Denna information är baserad på data från Coinmarketcap.

Ethereums blockkedja lanserades i slutet av juli 2015. Handeln med Ether (ETH) startade i augusti – bara en dryg vecka senare. Ethereums kurs var cirka 2,8 USD på öppningsdagen men föll snabbt under dollarn och slutade 2015 på cirka 0,95 USD.

Ethereums popularitet sköt i höjden under våren 2017. ICO-boomen som startade vid den tiden höjde Ethereums kurs till mer än 370 dollar i juni 2017. Samtidigt blev Ethereum det första ”altcoinen” vars marknadsvärde hotade Bitcoin.

Den kryptoboom som inleddes i slutet av 2017 nådde sin kulmen under de första veckorna i januari 2018. Ethereums kurs nådde cirka 1433 dollar den 14 januari 2018. Detta var början på en lång nedgång för hela kryptomarknaden. Under den tiden föll Ethereums kurs så lågt som till 82 dollar i slutet av 2018.

Bilden nedan visar den historiska grafen för Ethereum-kursen.

ethereum kurs

Åren 2019 och 2020 var ganska lugna för Ethereum. Nästa gång Ethereums kurs gick upp kraftigt var under våren 2021 och följde den allmänna tjurmarknaden för kryptovalutor. Ethereums popularitet fick en skjuts av DeFi-sektorn, som hade börjat växa redan under våren 2020.

Ethereums kurs nådde en ATH på 4891 dollar den 16 november 2021. Ungefär samtidigt stannade också hela kryptomarknadsrallyt av när centralbankerna började prata om att höja räntorna och förutsättningarna för riskinvesteringar började försvagas mer generellt.

Under 2022 började en stor nedgång i kryptovalutor igen. Som värst sjönk Ethereum-kursen till cirka 892 dollar i juni 2022. År 2022 avslutades positivt trots kraschen av FTX-börsen, vilket hade en stor påverkan på kryptomarknaden. Ethereums kurs låg runt 1250 dollar när året avslutades, betydligt högre än de låga nivåerna i juni.

Året 2023 har varit stabilt för Ethereum. De flesta populära altcoins har rört sig sidledes under 2023, men Ethereums kurs är upp cirka 50 procent. ETH nådde nästan 2100 dollar i april 2023, men kursen har stagnerat. I november 2023 ligger Ethereum runt 1880 dollar.

Ethereums kurs dollar varje år

I bästa fall har Ethereums kurs i dollar stigit mer än 100 gånger under ett kalenderår. Tabellen nedan visar Ethereums årliga kursfluktuationer, dvs. de högsta och lägsta kurserna.

År Högsta kurs Lägsta kurs
2015 $3,54 $0,4209
2016 $21,52 $0,9298350
2017 $881,94 $7,98
2018 $1433 $82,83
2019 $365,07 $102,39
2020 $753,89 $89,35
2021 $4891 $717,53
2022 $3883 $892,37

Mätt i dollar var den största kursskillnaden 2021, då skillnaden mellan den lägsta och högsta Ethereum-kursen var mer än 4000 dollar. Procentuellt sett är den största ökningen från 2017, då Ethereums kurs ökade med mer än 100 gånger jämfört med den lägsta kursen.

Hur bestäms kursen på Ethereum?

Den allmänna marknadssituationen och Ethereums popularitet bland applikationsutvecklare bestämmer kursen på Ethereum. Ju mer populär plattformen Ethereum är för att bygga decentraliserade applikationer, desto större efterfrågan på ETH-token på marknaden. Låt oss nu gå igenom de viktigaste faktorerna som påverkar kursen på Ethereum (ETH-kurs) en efter en.

  • Allmän marknadssituation. Kryptovalutamarknaden rör sig i allmänhet i samma riktning och korrelerar starkt med aktiemarknaden. Kursen på Ethereum kan inte göra betydande vinster om aktie- och kryptomarknaderna rör sig i den andra riktningen samtidigt.
  • Investerarnas vilja att ta risker. Kryptovalutor är en högriskinvestering. Även om Ethereum anses vara säkrare än andra altcoins är det fortfarande en mer riskfylld investering än Bitcoin. För att stiga behöver kursen på Ethereum förhållanden på marknaden som gynnar risktagande (låga räntor och tjurmarknad).
  • Framgången för Ethereum. Ethereum är ett operativsystem för decentraliserade applikationer, och varje applikation kräver Ether (ETH) för att fungera. Ju fler applikationer som byggs på Ethereum, desto större efterfrågan på Ether.
  • Uppdateringar av Ethereum. Ethereum har genomfört betydande uppgraderingar under 2020-talet och gått över till Proof of Stake-konsensus. Det finns många fler uppgraderingar att vänta, och framgången med dessa kommer att vara avgörande för Ethereums kurs.

Kursen på Ethereum baseras till stor del på ovanstående. Den allmänna marknadssituationen och investerarnas vilja att ta risker är i allmänhet de viktigaste drivkrafterna för kryptovalutakurser. Ethereums kurs är inget undantag i detta avseende.

Om du vill investera i Ethereum, kolla in den här nybörjarguiden: Hur man köper Ethereum. Den går igenom steg-för-steg-processen för att köpa Ethereum från Binance.

Varför har Ethereum ett värde?

Ethereum är värdefullt på grund av sin nätverkseffekt. Värdet av Ethereum kan delas upp i värdet av hela ekosystemet och värdeskapandet av Ether (ETH). Låt oss nu gå igenom båda dessa perspektiv.

Nätverkseffekten är den viktigaste värdedrivaren för all teknik. Ju fler som använder en viss teknik, desto mer värdefull är den. Nätverkseffekten gör också att vissa tekniker blir starkare än konkurrenterna när de växer.

Ethereums nätverkseffekt är så stark på grund av dess historia. Ethereum var den första populära plattformen för smarta kontrakt och fick tiotusentals fans innan konkurrenterna fanns på marknaden. Fler applikationsutvecklare arbetar på Ethereum än på någon annan plattform.

Nedan visas en bild från Ethereum.org.

ethereum värde devs

Eftersom Ethereum är det största ekosystemet för smarta kontraktsplattformar byggs de flesta applikationer där, vilket ger den bästa likviditeten. Detta ökar i sin tur värdet på ETH-token, eftersom varje transaktion som görs på Ethereum-nätverket betalas i Ether.

Ju fler applikationer som finns på Ethereum-plattformen, desto fler ETH-tokens behövs, vilket i sin tur skapar efterfrågan på marknaden och höjer kursen på Ethereum.

Läs mer om Ethereum i Bitcoin Hubs omfattande nybörjarguide: Vad är Ethereum?

Ethereum-kursen om 4 år

Ethereum-kursen om 4 år kommer förmodligen att vara högre än det nuvarande kursen. Ingen kan förutsäga framtiden, men oddsen talar för detta scenario.

Här är en lista över de viktigaste faktorerna som kommer att påverka kursen på Ethereum om fyra år från nu.

  1. Aktiemarknadens utveckling
  2. Kryptomarknades utveckling
  3. Ethereumuppdateringar
  4. Konkurrenters utveckling

Den allmänna utvecklingen på aktie- och kryptomarknaden kommer förmodligen att styra Ethereums kurs fyra år framåt i tiden. Det är svårt att tro att långvariga korrelationer skulle brytas så lätt. Ethereums kurs behöver en positiv investeringsmiljö precis som andra kryptovalutor.

Ethereums tekniska uppgraderingar kommer att fortsätta i många år till. Därefter kommer många frågor relaterade till skalbarhet att lösas. För att Ethereum ska utvecklas effektivt är det avgörande att prioritera rätt överväganden och se till att skalningen hanteras på ett förnuftigt sätt.

Även om Ethereums marknadsposition är stabil påverkar konkurrenternas agerande också Ethereums framtid. Det är viktigt att tänka på att tillväxten och framstegen inom branschen för smarta kontraktsplattformar kan påverka Ethereum-kursen efter fyra år.

Hittills har vi inte sett någon revolutionerande teknik som har lockat fram övertygande konkurrenter. Det är också bra att komma ihåg att Ethereum ständigt utvecklar sig självt, så konkurrenterna bör komma med något nytt och revolutionerande.

Ethereum-kursen kommer förmodligen att fortsätta sin stadiga uppgång i framtiden.