Kryptoguider
21
feb
vad är bitcoin

Den här webbplatsen innehåller affiliatelänkar. Bitcoincenter kan få ersättning om du besöker tjänster som vi rekommenderar via våra länkar. Läs mer om annonsering på informationssidan.

Vad är Bitcoin (BTC)?

BITCOIN är en digital valuta med öppen källkod. Bitcoin skapades av en mystisk person vid namn Satoshi Nakamoto. Bitcoin är ett globalt distribuerat nätverk som drivs av tiotusentals datorer som kallas noder. Blockkedjan är Bitcoin-databasen. Miners ansvarar för att upprätthålla blockkedjan genom att skapa nya block var tionde minut.

Bitcoin använder asymmetrisk kryptering i nätverkstransaktioner. Bitcoins lagras i en Bitcoin-plånbok, som kan vara ett datorprogram, en mobilapp eller en cold wallet som liknar ett USB-minne. Det är lätt att köpa bitcoins från lokala Bitcoin-börser.

Bitcoins framtid ser ljus ut. Ordinals-protokollet har också fört NFT:er till Bitcoin-blockkedjan år 2023.

Vad är Bitcoin?

Bitcoin är en digital valuta med öppen källkod. Bitcoin är också den första kryptovalutan, dvs. ett digitalt betalningsprotokoll som använder kryptografi. Den officiella förkortningen för Bitcoin är BTC.

Bitcoin är inte den första digitala valutan i historien. Utvecklingen av digitala valutor sträcker sig tillbaka till 1980-talet. I slutet av 1990-talet kom flera olika digitala valutor in på marknaden i och med internetrevolutionen. De misslyckades den ena efter den andra av olika skäl.

Bitcoin skapades av Satoshi Nakamoto 2008, men många av de tekniker som Bitcoin använder är flera decennier gamla. Satoshi lyckades kombinera olika tekniker på ett sätt som ingen hade gjort tidigare. Hans uppfinning visade sig vara ett verkligt decentraliserat digitalt betalningsprotokoll.

Bitcoins viktigaste egenskap är att den står utanför det traditionella banksystemet. Bitcoin-nätverket är öppet för alla och ingen kan blockera Bitcoin-transaktioner. Bitcoins utveckling görs av ett globalt, decentraliserat community. Bitcoins källkod är också öppen för alla.

Bitcoin blev populär när tjurmarknaden 2017 nådde sin höjdpunkt. För första gången nämndes Bitcoin nästan dagligen av stora mediehus.  Numera har mer än 100 miljoner människor investerat i Bitcoin. Det är fortfarande den överlägset största kryptovalutan sett till börsvärde.

Grundläggande information om Bitcoin:

Specifikation Information
Kategori Valuta
Ticker BTC
Cirkulerande utbud 19,3M BTC
Total tillgång 21,0M BTC
Högsta kurs någonsin (datum) $69 000 (10-Nov-2021)
Lägsta kurs någonsin (datum) $0,0041 (17-May-2010)

Den här artikeln är en Bitcoin-guide för nybörjare. Den går igenom Bitcoins historia och teknik. Vi tar även upp säker förvaring av bitcoins och berättar hur du köper din första BTC! Slutligen tar vi också en titt på Bitcoins framtid.

Bitcoin skapades av Satoshi Nakamoto

Bitcoin skapades av en mystisk person vid namn Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto är en pseudonym. Nakamotos verkliga identitet är okänd. Det är också möjligt att flera personer har arbetat bakom detta namn.

Bitcoins historia börjar den 31 oktober 2008. Det var det datum då Satoshi Nakamoto publicerade Bitcoins white paper på en kryptografisk mejllista. Bitcoin väckte inte mycket intresse till en början, även om några kryptografiprofessionella kontaktade Satoshi och uttryckte sitt intresse.

Bitcoin-blockkedjan lanserades den 3 januari 2009. Den dagen anses allmänt vara Bitcoins födelsedag. Det var då Genesis-blocket skapades, som innehöll den första Bitcoin-adressen någonsin.

År 2009 var generellt sett en lugn tid för Bitcoin. Endast en handfull personer var intresserade av projektet. En av dem var Hal Finney, till vilken Satoshi Nakamoto också skickade den första transaktionen i Bitcoins historia. Det rörde sig om tio (10) bitcoins. Nedan följer en tweet av Hal Finney som han skrev drygt en vecka efter att Bitcoin-blockkedjan lanserades. Det är den mest kända tweeten i Bitcoins historia.

En av de första Bitcoin-utvecklarna var Martti Malmi från Finland. Förutom att redigera Bitcoins programkod deltog han i underhållet av diskussionsforumet. Malmi byggde också de första handelsplattformarna för Bitcoin.

Bitcoin började få större publicitet 2010. Vid den tidpunkten intensifierades också diskussionen om Satoshi Nakamotos roll. När communityt växte till tiotusentals personer ifrågasatte fler och fler människor Nakamotos ställning som Bitcoins ”överherre”. Satoshi var till exempel den enda person som ansvarade för koduppdateringarna.

Satoshi Nakamoto lämnade Bitcoin-communityt 2011. Sedan dess har Nakamoto inte engagerat sig i utvecklingen av Bitcoin och han har inte heller överfört sina tillgångar på nästan en miljon bitcoins. Du kan läsa mer om Bitcoins tidiga år och Satoshis roll i den här artikeln: Satoshi Nakamoto och Bitcoin.

Bitcoin är ett decentraliserat betalningsprotokoll

Bitcoin är ett globalt distribuerat nätverk som drivs av tiotusentals datorer som kallas noder. Var och en av dessa noder kör Bitcoin-klientprogramvaran.

Bitcoin-nätverket är öppet för alla och Bitcoin-programvaran kan laddas ner fritt. Vem som helst kan driva en egen nod och ansluta sig till Bitcoin-nätverket. Det finns två typer av noder i Bitcoin-nätverket: en fullständig nod och en lättviktsnod.

En fullständig nod är en dator som lagrar hela Bitcoin-blockkedjans historia. Storleken på Bitcoin-blockkedjan är 446 gigabyte (1 januari 2023). En lättviktsnod är en lättare version som endast laddar ner den så kallade headerinformationen. Den använder information som lagras av den fullständiga noden med hjälp av SPV-metoden (Simple Payment Verification).

Nodernas uppgift är att övervaka transaktioner som skickas till nätverket. De ser till att den person som utför transaktionen har tillräckliga medel och behörighet att genomföra överföringen. Om transaktionen befinns vara lämplig vidarebefordras den till miners för behandling. Miners är specialtillverkade datorer som lägger till transaktioner i nya block i blockkedjan.

Bilden nedan visar fördelningen av Bitcoins noder runt om i världen.

bitcoin nodes

De flesta noderna finns i följande länder: USA, Tyskland, Frankrike, Holland, Kina, England och Singapore. Du kan se livedata på följande adress bitnodes.earn.com.

Noderna i Bitcoin-nätverket levererar nya transaktioner till mempoolen, som är som en virtuell sorteringscentral. Det är en pool med tiotusentals eller till och med hundratusentals obearbetade transaktioner, från vilken miners extraherar dem till nya block.

Endast en begränsad mängd information får plats i ett block, så blockstorleken fungerar som en flaskhals för Bitcoin-nätverkets transaktionskapacitet.

Blockchain är databasen för Bitcoin

Blockkedjan är Bitcoin-databasen. Som namnet antyder består en blockkedja av kedjade block. Det är en distribuerad huvudbok, där varje block är en individuell datalagring. Du kan tänka på en blockkedja som en uppsättning filer som är länkade till varandra.

Varje fullständig nod i nätverket lagrar en identisk kopia av blockkedjan. Varje block måste godkännas av alla noder innan det läggs till som en fortsättning på de tidigare blocken. Denna konsensus gör det möjligt för varje nod i nätverket att alltid ha en identisk kopia av blockkedjan.

bitcoin blockchain

Blockkedjetekniken gör det möjligt att använda en distribuerad databok. Om Bitcoin använde ett centraliserat datalager skulle det vara sårbart för hackningar eller ingrepp från myndigheter. I stället kopieras Bitcoins blockkedja till hårddiskarna på tusentals datorer. Ingen enhet kan ta bort alla noder från nätverket samtidigt, så Bitcoins blockkedja kan inte förstöras.

Det är också viktigt att förstå att Bitcoin inte kan separeras från blockkedjan till en egen valuta. Den kan inte heller tryckas som sedlar som euro eller dollar. Bitcoin är både ett digitalt betalningsprotokoll och en digital valuta på samma gång.

Läs den här artikeln om du vill veta mer om blockkedjeteknik: vad är en blockkedja?

Bitcoins blockkedja underhålls av miners

Miners ansvarar för att upprätthålla blockkedjan genom att skapa nya block var tionde minut. Mining behövs på grund av den konsensusalgoritm som Bitcoin använder och som kallas Proof of Work. Det innebär att miners måste bevisa för nätverket att de har gjort tillräckligt med beräkningsarbete innan de skapar nya block.

I praktiken försöker miners lösa matematiska ekvationer 24/7/365. Dessa ekvationer är inte matematiskt svåra, men de kräver mycket beräkningskraft. Man skulle kunna säga att miners försöker gissa rätt lottnummer. När tillräckligt många miners gör miljontals gissningar varje sekund, träffar en av dem den rätta lösningen och får skapa ett nytt block.

Miners belönas för sitt arbete med bitcoins. Detta kallas blockbelöningar. Miners får också behålla de transaktionsavgifter som betalas av användarna i nätverket.

Vem som helst kan börja minea bitcoins eller andra kryptovalutor. Miningarbetet kräver dock enorm datorkraft, vilket innebär stor elförbrukning. Det är endast lönsamt med specialiserad mininghårdvara som kallas ASIC:er. Du måste också ha billig el.

bitmain antminers

Mining har två viktiga uppgifter: att bekräfta transaktioner på blockkedjan och att skapa nya bitcoins genom blockbelöningar. Om alla miners slutade arbeta skulle Bitcoin-nätverket stängas ner omedelbart. För närvarande är Bitcoins största begränsning den lilla blockstorleken. Det begränsar antalet transaktioner som nätverket kan behandla till mindre än 10 per sekund.

Bitcoins konsensusalgoritm Proof of Work anses gammalmodig av många. Det konkurrerande alternativet är Proof of Stake (PoS) där ingen mining krävs. Det är dock Proof of Work som ger Bitcoin-blockkedjan ultimat säkerhet genom att göra den omöjlig att manipulera.

År 2021 skedde en stor förändring globalt inom Bitcoin mining. Kina, som tidigare dominerat miningscenen, förbjöd Bitcoin-mining. Det tvingade miningfarmer att flytta till andra länder. Detta har bidragit till övergången till grönare energikällor. Användningen av förnybar energi vid mining har blivit ett viktigt ämne, särskilt för institutionella investerare.

Läs mer om Bitcoin-mining och hur du startar din egen miningfarm i vår djupgående guide om Bitcoin-mining.

Asymmetrisk kryptering

Bitcoin använder asymmetrisk kryptering i nätverkstransaktioner. Denna teknik är avgörande för Bitcoin och många andra protokoll på nätet.

Bitcoins är kopplade till offentliga adresser i blockkedjan. Redovisningen i Bitcoin-blockkedjans redovisning går till så här: ”X bitcoins skickas från den offentliga adressen A till den offentliga adressen B”. Du kan se alla transaktioner för alla block på t.ex. blockchain.com. Du kan klicka på vilken Bitcoin-adress som helst på denna webbplats för att se dess transaktionshistorik.

Balansen för en Bitcoin-adress är praktiskt taget summan av de transaktioner som är relaterade till den i blockkedjan. Bilden nedan visar transaktioner från Bitcoin-blockkedjan.

bitcoin-transactions

Som du kan se är adresser strängar av siffror och bokstäver. Varje adress börjar med siffran 1, siffran 3 eller bokstäverna bc1. De är känsliga för stora och små bokstäver. Även om bokföringen är offentlig kan man inte koppla en adress till en person.

En Bitcoin-adress härleds matematiskt från en offentlig nyckel. Varje offentlig nyckel är alltid kopplad till en privat nyckel. Pengar i en offentlig adress kan endast hanteras med hjälp av en privat nyckel, som är omöjlig att härleda från den offentliga nyckeln för en utomstående.

Det är därför en intressant kombination av offentlig och privat redovisning. Vem som helst kan se transaktioner på Bitcoin-blockkedjan utan att veta vem som ligger bakom transaktionerna. Vi ser bara bitcoins som flyttas från adress X till adress Y.

Asymmetrisk kryptering är en teknik som har fått lite uppmärksamhet. Hela Bitcoins funktionalitet vilar dock på denna decennier gamla teknik.

Bitcoins lagras i digitala plånböcker

Bitcoins lagras i en Bitcoin-plånbok, som kan vara ett datorprogram, en mobilapp eller en cold wallet som liknar ett USB-minne. De mest populära plånböckerna stöder inte bara Bitcoin utan även tusentals andra kryptovalutor.

Det är bra för en nybörjare att förstå att en Bitcoin-plånbok inte fungerar på samma sätt som en traditionell plånbok eller t.ex. en nätbank. Bitcoin-plånboken har inga bitcoins. Alla bitcoins är alltid poster i blockkedjan, dvs. Bitcoins huvudbok. Blockkedjan innehåller aktuell information om hur många bitcoins som finns lagrade på en viss adress.

Bitcoin-plånboken fungerar som ett grafiskt användargränssnitt för blockkedjan. När du vill skicka bitcoins från din plånbok meddelar programvaran det bitcoinnätverk som du har tillgång till till medlen för bitcoinadressen i fråga. Detta görs med hjälp av kryptering av offentliga och privata nycklar.

Bitcoin-plånboken kan också kombinera medel från flera olika adresser till ett saldo. Ledger Nano X som visas på bilden är den mest populära cold walleten på marknaden. Det är en enhet som liknar ett USB-minne som ansluts till en dator eller mobilenhet för att bekräfta transaktioner.

ledger nano x

En nybörjarinvesterare behåller ofta bitcoins i den börs som användes för att köpa dem. Att överföra bitcoins eller hantera en plånbok kan verka farligt för nybörjare. Självklart har självförvaringen sina risker, och det finns inga returfunktioner eller säkerhetsnät i bitcointransaktioner. Om du förlorar dina bitcoins av en eller annan anledning är de borta för alltid.

Mobilplånböcker har blivit mycket populära under de senaste åren. De är enkla att använda och gratis att ladda ner. Det finns också flera gratis Bitcoin-plånböcker som kan användas på en dator. Läs mer om olika Bitcoin-plånböcker i den här artikeln: en nybörjarguide om Bitcoin-plånböcker.

Det är enkelt att köpa Bitcoins

Det är lätt att köpa bitcoins från lokala Bitcoin-börser. Både Coinmotion och Northcrypto är populära tjänster för att köpa Bitcoin. Båda är säkra och lätta att använda. De finska marknadsplatserna är också reglerade av Finansinspektionen.

Nedan finns en bild av Coinmotions hemsida.

coinmotion

Att köpa bitcoins går i praktiken till på följande sätt:

  1. Öppna ett konto på en Bitcoin-börs
  2. Verifiera din identitet
  3. Sätt in fiat (EUR, USD osv.) med kort eller banköverföring
  4. Växla fiat till bitcoins
  5. Fundera på vilken lagringslösning som passar dig bäst
  6. Håll fast vid dina bitcoins!

Att öppna ett konto är en process som tar ungefär en kvart. Identiteten kan enkelt verifieras i finländska börser med hjälp av bank-ID. Numera kan du överföra euro i realtid med ett betalkort, och en SEPA-överföring tar vanligtvis bara ett par timmar.

Att byta euro till bitcoins sker med ett par musklick. Därefter kan du fundera på vilket lagringsalternativ som passar dig. Slutligen återstår den svåraste uppgiften, nämligen att inneha bitcoins!

Du kan köpa dina första bitcoins idag på Coinmotion eller Northcrypto. Vi rekommenderar båda.

Att investera i Bitcoin är inte svårare än att använda en internetbank. De största utmaningarna är definitivt relaterade till händelser efter köpet. Anledningen till detta är Bitcoins extrema volatilitet. Bitcoins pris har i historiska cykler kollapsat med 70-80 procent. En sådan berg- och dalbana kommer att få de svaga att ge upp sina coins.

Prisrallyt som sker vart tredje eller fjärde år lockar nya investerare. Endast en liten andel av dessa kommer att vara med när nästa högkonjunktur startar. Många nybörjare blir giriga, investerar för mycket och kan inte stå emot en våldsam björnmarknad.

Vi har skrivit en omfattande guide om Bitcoin-investeringar. Den ger värdefulla instruktioner för en nybörjarinvesterare.

Bitcoins framtid

Bitcoins framtid ser ljus ut.  Efter 2017 års boom har Bitcoin blivit ett globalt fenomen och en ny investeringsklass för miljontals människor. I framtiden kommer Bitcoin att vara av allt större intresse för traditionella aktieinvesterare och institutioner samt aktörer på statlig nivå.

Bitcoin-rörelsen har vuxit från ett litet experiment till ett globalt community med tiotals miljoner människor. Bitcoin-relaterade tjänster sysselsätter hundratusentals anställda globalt. Det är en så viktig bransch att varje land och stat måste ta den på allvar.

Det årtionde som börjar 2020 handlar om reglering. Kryptoindustrin håller äntligen på att få ett ramverk i både USA och EU. Detta är positivt för branschen och möjliggör även ett ännu bredare institutionellt deltagande.

Vi bör också få se fler nyheter om länder som antar Bitcoin som officiellt betalningsmedel.

Bitcoins ställning verkar stabil inne på kryptovalutamarknaden. Även om Bitcoins marknadsandel har minskat under de senaste fem åren har ingen tydlig konkurrent dykt upp. Bitcoin är en helt unik kombination av decentralisering och teknik – inget liknande kan återskapas någonsin.

Ordinals-protokollet och Bitcoin NFTs

Ordinals-protokollet har också fört NFT:er till Bitcoin-blockkedjan år 2023. Protokollet har till och med startat en NFT-boom! Tusentals Bitcoin-fans har lagrat digitala bilder och videor på Bitcoin-blockkedjan.

Ordinals är ett protokoll som lanserades i januari 2023. Det kan ses som ett tillägg som byggs ovanpå Bitcoin. Protokollet utvecklades ursprungligen för att spåra enskilda satoshi i Bitcoin-blockkedjan och göra dem unika.

Inscriptions-funktionen i Ordinals-protokollet gör det möjligt att bifoga metadata till en enskild satoshi. Metadata kan vara text, video eller bild. Vi talar om NFT i praktiken. NFTs som lagras på Bitcoin-blockkedjan kan bläddras igenom med hjälp av inscriptions-utforskarn på följande adress ordinals.com/inscriptions.

inscriptions

Tusentals NFT:er har lagrats på Bitcoin-blockkedjan varje dag sedan Ordinals släpptes. Samtidigt har de ökat blockkedjans storlek och gett miners mer inkomster från transaktionsavgifter.

Även om inscriptions-funktionen har vunnit stor popularitet är det många hårda Bitcoin-maximalister som inte accepterar idén om ”apbilder” på Bitcoin-blockkedjan. Detta har orsakat en hetsig debatt i lägret av Bitcoin-anhängare.

Tiden får utvisa vilken inverkan Ordinals-protokollet kommer att få. Avtar spänningen efter det första uppsvinget? Läs mer om protokollets bakgrund och teknik i Ordinals-guiden.

Bitcoincenter team

Vi är Bitcoincenter-teamet, en grupp erfarna kryptospecialister med fokus på kryptomarknaden sedan 2017. Vårt team levererar färska insikter från den dynamiska världen av krypto varje vecka. Följ med oss på en spännande resa av utforskning när vi navigerar den snabbt föränderliga kryptovalutamarknaden!