Analyser
23
jun
arbitrum

Den här webbplatsen innehåller affiliatelänkar. Bitcoincenter kan få ersättning om du besöker tjänster som vi rekommenderar via våra länkar. Läs mer om annonsering på informationssidan.

Ethereums Layer 2-skalningslösningar

Ekosystemet för blockkedjor består av fyra layers: Layer 0, Layer 1, Layer 2 och Layer 3

Vad är Layer 0, Layer 1, Layer 2 och Layer 3?

Ekosystemet för blockkedjor består av fyra layers: Layer 0, Layer 1, Layer 2 och Layer 3. Därefter granskar vi dessa termer och förklarar hur varje layer skiljer sig åt.

Vad är Layer 0?

Layer 0 avser en infrastruktur på bottennivå för Layer 1 blockkedjor. Dess syfte är att öka kompatibiliteten mellan Layer 1 blockkedjor; termen interoperabilitet används ofta för att beskriva Layer 0.

En Layer 0-infrastruktur gör kommunikationen mellan blockkedjor smidig och effektiv. Detta gör det möjligt att skapa ett bredare och mer mångsidigt ekosystem än i den traditionella modellen, där Layer 1 blockkedjor är separata silos.

Cosmos och Polkadot är de mest välkända Layer 0-projekten. Avalanche har också liknande teknik. Du kan hitta detaljerade recensioner av varje projekt genom att klicka på Krypto i huvudmenyn och välja Krypto-guider.

Alla Layer 0 fungerar enligt en liknande princip. Kärnan är en ”master chain” som fungerar som ett nav för datavalidering och säkerhet. Andra blockkedjor kommer att länkas till denna masterkedja. Denna typ av implementering möjliggör delad säkerhet och snabba anslutningar mellan blockkedjor.

Bilden nedan beskriver Polkadots ekosystem. Den hjälper till att förstå hur en Layer 0-infrastruktur är uppbyggd.

polkadot parachains

Varje Layer 0 har sin egen token som stakas av masterkedjans validerare. Till exempel är Polkadots ursprungliga token DOT, och Cosmos har ATOM.

Varje Layer 0-implementering är ett unikt ekosystem. Layer 1 blockkedjor skapas i detta ekosystem enligt specifika regler. Vanligtvis skapar apputvecklare en Layer 1 för varje applikation. Till exempel kan ett blockkedjebaserat spel ha en anpassad Layer 1 och en egen token.

Layer 0 vs. Token Bridge

Layer 0 och en token bridge är olika lösningar, även om båda ansluter blockkedjor. Låt oss nedan undersöka skillnaderna mellan dessa tekniker.

Layer 0-implementeringen är ett ekosystem där dussintals eller hundratals sammankopplade blockkedjor är länkade via en masterkedja (hub). Å andra sidan byggs en token bridge mellan två blockkedjor som inte nödvändigtvis är kompatibla.

Token bridges finns mellan alla större blockkedjor. Till exempel har Ethereum och Solana flera token bridges, såsom Wormhole, Allbridge och Carrier. En token bridge krävs också för att flytta tokens mellan Layer 1 och 2-blockkedjor. Nedan finns en bild på en token bridge mellan Ethereum och Base (Layer 2).

ethereum base bridge

Som namnet antyder gör en token bridge det möjligt att överföra tokens från en blockkedja till en annan. Om till exempel Ether (ETH) överförs till Solanas blockkedja, låses ETH i ett smart kontrakt i Ethereum-änden av bron. Efter detta skapar det smarta kontraktet på Solana ett motsvarande antal tokens på Solanas blockkedja.

Den person som använde bron kan också när som helst överföra tillbaka tokens och få den ursprungliga ETH-coinsen till sig själv på Ethereums blockkedja. Motsvarande logik fungerar i alla token bridges.

Observera att en Layer 0-infrastruktur också kan ha broar till andra blockkedjor. Polkadot kan till exempel bygga en bro till Ethereum, som länkar Ethereums blockkedja till alla blockkedjor i Polkadots ekosystem.

Vad är Layer 1?

Termen Layer 1 har blivit bekant genom Ethereum, eftersom Ethereums Layer 2-nivåer har ökat i popularitet under de senaste åren. På grund av detta har många kryptoinvesterare börjat studera innehållet i termerna Layer 1 och Layer 2.

Observera att Layer 1 inte är en synonym för Ethereum. Bitcoin har till exempel haft ett Layer 2 (Lightning Network) i över fem år. Bitcoin-blockkedjan, eller MainNet, är således en Layer 1. Nästan alla kända blockkedjor, inklusive Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano och så vidare, är Layer 1. Transaktioner som utförs på Layer 1 betalas med native token för den blockkedjan.

En Layer 1 betyder inte att det ska finnas en Layer 0 under den. Detta är mycket ovanligt. Det finns till exempel ingen Layer 0-infrastruktur under Bitcoin eller Ethereum. Layer 0 kan bara hittas om Layer 1 blockkedjan har skapats i ett Layer 0 ekosystem (t.ex. Cosmos eller Polkadot).

En Layer 1 blockkedja garanterar säkerheten för en Layer 2. Detta innebär att alla Layer 2 är länkade till en Layer 1-blockkedja.

Vad är Layer 2?

Som namnet antyder är Layer 2 blockkedjor byggda ovanpå Layer 1-blockkedjor. Syftet med Layer 2 är att minska transaktionsbelastningen på Layer 1 och därmed öka dess prestanda. Layer 2 kan hantera ett större antal transaktioner till lägre kostnader jämfört med Layer 1-blockkedjor.

Termen Layer 2 har blivit känt hos allmänheten genom Ethereum. I det här fallet hänvisar Layer 2 till skalningslösningar byggda på Ethereum. De syftar till att minska trängseln på Ethereums blockkedja och erbjuda billiga och snabba transaktioner – utan att påverka Ethereums säkerhet.

De mest välkända Layer 2-lösningarna är Arbitrum, Optimism, Base och Blast. De använder Optimistic Rollups-teknik. Ethereums Layer 2 är också byggda för att vara EVM-kompatibla (Ethereum Virtual Machine), så applikationer som skapats på Ethereum-plattformen kan enkelt klonas till Layer 2-nivåer.

I tabellen nedan listas grundläggande information om de mest väsentliga Ethereums Layer 2s.

Namn Teknologi Token Marknadsandel
Arbitrum Optimistic Rollups ARB 41 %
Optimism Optimistic Rollups OP 17 %
Base Optimistic Rollups - 15 %
Blast Optimistic Rollups BLAST 7 %
Mantle Optimum MNT 3 %
Linea ZK Rollups - 2 %
Starknet ZK Rollups STRK 2 %

Marknadsandelen baseras på medel som är låsta i escrow smarta kontrakt.

Observera att transaktioner som utförs på Layer 2 betalas med den native token som hör till underliggande Layer 1. Till exempel betalas Bitcoins Lightning Network-transaktioner med Bitcoin. Transaktionerna i Arbitrum, Optimism och andra Ethereum L2-nivåer betalas med Ether (ETH).

Layer 2 kan också ha en token. Lightning Network har till exempel ingen sådan, men många Ethereum Layer 2-nivåer har en token. Om det finns en token är det en governance-token.

Vad är Layer 3?

Layer 3 ger ytterligare en skalningsnivå ovanpå Layer 2. Även om Layer 2 avsevärt förbättrar skalbarheten hos Layer 1, kan man aldrig få för mycket prestanda.

Layer 3 kallas också för det distribuerade applikationslagret. Tanken är att man ska skapa ett Layer 3 för varje applikation. Layer 1 och 2 är operativsystem för allmänna ändamål som kan stödja ett brett spektrum av applikationer.

Även om Layer 3-lösningar ger ökad effektivitet och skalbarhet, minskar säkerheten oundvikligen när man lägger till nya lager. Vissa kompromisser måste göras för att uppnå bättre hastighet och skalbarhet.

Utvecklingen av Layer 3-lösningar befinner sig för närvarande i ett tidigt skede. Den mest kända Layer 3-lösningen är Degen Chain, som har sin egen DEGEN-token. Degen är en Layer 3-lösning som är byggd ovanpå Layer 2-lösningen Base.

Optimistic Rollups vs. ZK Rollups

Ethereums Layer 2-lösningar implementeras huvudsakligen med två tekniker: Optimistic Rollups och ZK-Rollups. Låt oss sedan gå igenom deras viktigaste funktioner.

Optimistic Rollups

Optimistic Rollups är den mest populära tekniken för Ethereums Layer 2-lösningar. Det gör det möjligt att bygga ett ytterligare bearbetningslager ovanpå Ethereum. Transaktioner buntas ihop till grupper med jämna mellanrum och skickas sedan till Ethereums blockkedja (Layer 1) för säker lagring.

Optimistic Rollups erbjuder betydligt snabbare och billigare transaktioner än Ethereums blockkedja. Det upprätthåller också säkerheten för Ethereum, eftersom det använder Ethereums konsensuslager för att slutföra transaktioner.

Arbitrum, Optimism och Base är de mest välkända Layer 2-lösningarna som använder Optimistic Rollups-teknik. Vi kommer att diskutera dessa projekt mer detaljerat senare i den här artikeln.

ZK Rollups

ZK-Rollups är en Layer 2-teknik som har fått stor uppmärksamhet. Dess grundprincip är densamma som för Optimistic Rollups-tekniken. ZK-Rollups gör det möjligt att skapa ett nytt behandlingslager ovanpå Ethereum, vars transaktioner lagras i buntar på Ethereums blockkedja.

Tekniskt sett finns det en viktig skillnad mellan ZK-Rollups och Optimistic Rollups. När Optimistic Rollups används kontrollerar och bearbetar en grupp validatorer transaktionsdata innan de läggs till Ethereums mainnet. ZK-Rollups, å andra sidan, är baserat på zero-knowledge proofs.

Zero-knowledge proofs gör det möjligt att verifiera transaktioner utan att avslöja deras innehåll. Detta ger användarna ett betydligt bättre integritetsskydd men gör autentiseringsprocessen något mer komplex och beräkningsmässigt dyr.

Även om ZK-Rollups inte används i någon större utsträckning har flera projekt meddelat att de planerar att integrera dem i sina framtida Layer 2-lösningar. ZK-Rollups kommer sannolikt att bli nästa megatrend inom Layer 2-lösningar i takt med att decentraliserade applikationer och blockkedjor försöker förbättra sin skalbarhet och ge bättre integritetsskydd. Polygon är en av pionjärerna inom denna teknik.

De mest populära Ethereum Layer 2-lösningarna

De mest populära Ethereum Layer 2-lösnignarna är Arbitrum, Optimism, Blast, Manta Pacific, Base och Starknet. Nedan får du grundläggande information om alla dessa projekt. Andra blockkedjor har sina Layer 2s, men implementeringar byggda på Ethereum är de mest populära.

Vi har också publicerat en omfattande nybörjarguide om Bitcoins Layer 2, dvs. Lightning Network. Du kan läsa den här.

Arbitrum

Arbitrum är en Layer 2-skalningslösning skapad av Offchain Labs. Den använder tekniken Optimistic Rollups. Arbitrum syftar till att minska Ethereums nätverksbelastning genom att lägga till ett nytt bearbetningslager. Nedan är en bild från Arbitrums officiella webbplats (arbitrum.io), där du kan hitta mer information om projektet.

arbitrum

Liksom andra populära Layer 2-lösningar är Arbitrum kompatibelt med EVM (Ethereum Virtual Machine). Denna kompatibilitet har gjort det mycket enkelt att utveckla applikationer på Arbitrum. Många populära appar har redan klonats från Ethereum till Arbitrum.

Arbitrum är den mest framgångsrika Layer 2-lösningen inom DeFi-sektorn. När artikeln skrevs var dess likviditet den 5:e största i DeFi-sektorn även när alla Layer 1 inkluderades.

Förutom EVM-kompatibilitet har Arbitrum utvecklat sin egen Arbitrum Virtual Machine (AVM). Tack vare det stöder Arbitrum flera olika programmeringsspråk, vilket gör det mycket lättillgängligt för apputvecklare.

Arbitrum har också sin egna native token som heter ARB. Det fungerar som en styrningstoken för Arbitrum-protokollet. Ägare av ARB-tokens kan delta i protokollets beslutsprocesser och besluta om den framtida utvecklingen av Arbitrum.

Optimism

Optimism är en av de mest populära Layer 2-lösningarna på marknaden. Optimism använder tekniken Optimistic Rollups, vilket garanterar användarna ett effektivt och skalbart alternativ för utveckling av distribuerade applikationer.

Optimism är en snabb, stabil och mycket skalbar Layer 2-implementering. Den gör det möjligt för användare att genomföra transaktioner betydligt snabbare och billigare än Ethereums blockkedja. Optimism är ett attraktivt alternativ för utvecklare och användare som vill använda smarta kontrakt och decentraliserade applikationer på ett effektivt sätt utan höga transaktionskostnader eller förseningar.

Nedan är en bild från Optimism-webbplatsen (optimism.io), där du kan hitta mer information om projektet.

optimism

Optimism och Arbitrum var ursprungligen de enda betydande konkurrenterna i Layer 2-racet. Nu har denna sektor utvidgats till dussintals projekt, varav tio har vunnit betydande popularitet. Optimism har något överraskande fallit långt efter Arbitrum. Speciellt i DeFi-sektorn är dess likviditet bara en tredjedel av Arbitrums.

Optimism har sin governance-token, OP. Dess innehavare har rätt att delta i beslutsprocessen om framtiden för Optimism-protokollet.

Blast

Blast är en av de nya deltagarna i Ethereums Layer 2-tävling. Tekniskt sett är Blast en EVM (Ethereum Virtual Machine) kompatibel skalbarhetslösning som använder Optimistic Rollups teknik. Det gör det möjligt för Blast att behandla transaktioner snabbt och kostnadseffektivt.

Blast har vunnit popularitet eftersom det gör det möjligt för användare att tjäna avkastning för Ether (ETH) och utvalda stablecoins som överförs till plattformen. Investerare kan tjäna ränta på sina medel utan att behöva delta i staking-processen och låsa sina tokens. Detta är Blasts uppenbara styrka jämfört med Arbitrum och Optimism. Tekniskt sett är implementeringen ganska identisk.

Blast har också en native token som heter BLAST. En betydande del av tokens kommer att distribueras till Blast-användare med hjälp av en poängmetod. Blast-användare har samlat poäng genom att vara aktiva på plattformen under en tid.

Manta Network

Manta Network (MANTA) är ett av de mest populära projekten som använder ZK-tekniken. Det har nyligen vunnit enorm popularitet bland investerare. Manta Network syftar till att lösa de begränsningar som blockkedjor står inför genom att använda två separata nätverk: Manta Pacific och Manta Atlantic.

Manta Atlantic är en Layer 1 blockkedja som använder Polkadots infrastruktur, vilket innebär att det är en Polkadot parachain. Manta Atlantic stöder zk-SNARK-bevis (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge), som krypterar data från onlinetransaktioner och ökar användarnas integritet. Manta Atlantic kombinerar den säkerhet och skalbarhet som Polkadot erbjuder, vilket ger utvecklare en utmärkt plattform för att bygga ZK-baserade applikationer.

Manta Pacific använder Celestias modulära blockkedja och Polygons CDK (Chain Development Kit) för att uppnå bästa möjliga skalbarhet i sin verksamhet. Manta Pacific möjliggör utveckling av EVM-kompatibla ZK-baserade applikationer med låga transaktionskostnader.

Manta Network har också sin egna native token som heter MANTA. Dess primära funktion är att fungera som Manta-nätverkets styrningstoken. MANTA har blivit mycket populär bland investerare i kryptovalutor på relativt kort tid. Huvudskälet till detta är investerarnas höga förväntningar på ZK-baserade skalbarhetslösningar.

Base

Base är ett Layer 2 som utvecklats av kryptovalutabörsen Coinbase. Coinbase utvecklade Base som en skalningslösning som erbjuder en säker, prisvärd och utvecklarvänlig plattform. Precis som sina huvudkonkurrenter använder Base Optimistic Rollups teknik.

Nedan finns en bild från Base’s officiella hemsida (base.org), där du kan hitta mer information om projektet.

base

Base jämförs ofta med Arbitrum och Optimism, som är tekniskt likvärdiga implementationer. Bases trumfkort är Coinbase-börsen, som gör det möjligt för applikationer att få tillgång till kryptobörsens enorma kundbas och resurser.

Base skiljer sig också från sina konkurrenter genom att Base (förmodligen) aldrig kommer att lansera sin token. Detta är fruktansvärda nyheter för investerare som vill dra nytta av tillväxten i detta ekosystem. Det enda sättet du kan göra det är att köpa Coinbases aktier.

Base är en av de mest lovande Layer 2-lösningarna på marknaden. Dess framgång kommer att bero på hur väl den integreras i Coinbases ekosystem. Base har snabbt blivit relativt populärt i kryptovärlden och dess användarbas har vuxit stadigt.

Se även vår Base-guide, som innehåller mer detaljerad information om projektet.

Starknet

Starknet är en Layer 2-lösning baserad på ZK-Rollups-teknik. Detta skiljer den från de mest populära Layer 2-lösningarna, som är byggda med Optimistic Rollups teknik. Starknet är EVM-kompatibelt, så att överföra Ethereum-applikationer (Dapps) till Starknet är inte ett problem.

En av Starknets kärnteknologier är STARK (Scalable Transparent Argument of Knowledge). Detta hänvisar till teknik som gör det möjligt att autentisera transaktioner utan att avslöja deras innehåll. Detta säkerställer hög integritet och säkerhet för plattformsanvändare. Tack vare STARK-tekniken och ZK-Rollups är Starknet en av de mest kapabla Layer 2-lösningarna när det gäller integritet och säkerhet.

Starknet har också lanserat sin governance-token, STARK. Dessutom erbjuder Starknet sina användare möjligheten att betala nätverkets transaktionsavgifter med ETH eller STARK-token. Förutom ovanstående funktioner kan STARK-tokeninnehavare tjäna passiv inkomst genom att stakea.

Polygon vs. Layer 2-lösningar

Polygon är en av de äldsta och mest välkända skalningslösningarna för Ethereum. Det är en mångsidig Layer 1-blockkedja, mest känd för sin Ethereum-kompatibla Polygon PoS Chain-sidokedja. Det är viktigt att förstå att Polygon inte är en Layer 2 utan en sidokedja av Ethereum.

Polygon erbjuder olika skalningslösningar och verktyg för applikationsutvecklare. Förutom PoS-sidokedjan är Polygons viktigaste innovationer Polygon Miden, Polygon CDK och Polygon zkEVM.

Polygon Miden är en modulär exekveringsplattform som använder ZK-teknik som syftar till att utöka kapaciteten i Ethereum-nätverket. Polygon Chain Development Kit (CDK) är en verktygslåda med öppen källkod för applikationsutvecklare som vill skapa ZK-baserade Layer 2-lösningar för Ethereums ekosystem.

Polygon har fokuserat betydande resurser på zkEVM-tekniken. Polygon zkEVM är en skalbarhetslösning som använder ZK-teknik och är kompatibel med EVM (Ethereum Virtual Machine). EVM-kompatibilitet innebär att befintlig Ethereum-infrastruktur och verktyg är kompatibla. Polygon zkEVM erbjuder utvecklare samma användarupplevelse som Ethereums blockkedja men med bättre skalbarhet.

Nedan är en bild från Polygons webbplats.

polygon zkevm

Trots Polygons expansion de senaste åren är dess Ethereum-sidokedja (Polygon PoS Chain) fortfarande den mest välkända och använda lösningen. Polygons PoS Chain skiljer sig avsevärt från Ethereum Layer 2-lösningar.

Som namnet antyder är Layer 2s byggda på Ethereum, medan Polygons sidechain fungerar som en oberoende blockkedja vid sidan av Ethereum. Detta gör den mindre beroende av Ethereum än Layer 2s. Dessutom ger den tekniska implementeringen Polygon större självständighet och ett mer omfattande utbud av funktioner.

Polygons PoS-kedja gör det möjligt för utvecklare att skapa skalbara och komplexa distribuerade applikationer (Dapp) utan Ethereums begränsningar, som Layer 2-lösningar kan möta. Polygons PoS-kedja har också sin egna native token, MATIC, som används för transaktionsbetalningar och staking. Ethereums Layer 2-lösningar har inte staking, och deras transaktionsavgifter betalas i Ether (ETH).

Läs mer om projektet i vår omfattande Polygon-guide.

Layer 2s som investering

Sammanfattningsvis är Ethereums Layer 2-lösningar viktiga för att använda blockkedjor. De erbjuder effektiva och skalbara alternativ till många innovationer, varav GameFi och RWA är utmärkta exempel. Med hjälp av Layer 2-lösningar kan Ethereums ekosystem expandera ytterligare och erbjuda mer mångsidiga och innovativa applikationer som möjliggör fullt utnyttjande av blockkedjors potential.

Ur investerarnas perspektiv kan både Ethereum och Layer 2-lösningar vara attraktiva investeringar, eftersom de ger möjlighet att delta i tillväxten av Ethereums ekosystem. Den kraftiga utvecklingen av Layer 2-lösningar kan ses direkt i den ökade konkurrensfördelen för Ethereums ekosystem jämfört med andra blockkedjor, till exempel Solana.

Solanas största trumfkort har alltid varit dess hastighet och låga transaktionskostnader. Populariteten hos Ethereums Layer 2 har dock minskat denna konkurrensfördel samtidigt som förväntningarna på utvecklingen av Ethereums ekosystem har ökat.

Ur en investerares synvinkel är problemet fragmenteringen av Layer 2-sektorn. Det finns många alternativ, så hur väljer man rätt? Om du inkluderar Layer 0- och Layer 3-projekt finns det ännu fler tokens att välja mellan. Det finns inget korrekt svar på denna fråga.

Binance är ett bra val om du är intresserad av att investera i Ethereum Layer 2-lösningar och de största Layer 0-projekten.

Bitcoincenter team

Vi är Bitcoincenter-teamet, en grupp erfarna kryptospecialister med fokus på kryptomarknaden sedan 2017. Vårt team levererar färska insikter från den dynamiska världen av krypto varje vecka. Följ med oss på en spännande resa av utforskning när vi navigerar den snabbt föränderliga kryptovalutamarknaden!